Ženská energie léčí svět.

Ženská energie

Ženská láska léčí bolavé srdce. Ženská krása inspiruje a povznáší.

Ženská moudrost propojuje se Zemí, s kořeny, s moudrostí všech žen, které žily před námi a měly schopnost léčit tělo i duši.

Ženská intuice učí pokoře k Vesmíru a k ctění Vesmírných zákonů. Je to schopnost vidět věci takové jaké opravdu jsou. Schopnost vidět cestu, která je v souladu s duší, v souladu s posláním člověka s jeho vyšším záměrem sloužit pro dobro své a pro dobro všech.

Ženská živost připomíná propojení s přírodou a přírodními cykly, připomíná, že my všichni jsme součástí přírody a platí pro nás její zákony. Že kdykoliv budeme v souladu s přírodou, budeme se cítit zdraví a plní síly.

Ženská vášeň spaluje. Spaluje vše co již nepotřebujeme a také vše co vytváří překážky na cestě do našeho nitra , na cestě k naší vlastní pravdě.

Ženské tělo je jemné, má jemnou kůži, připomíná, že je stejně citlivé jako duše a že je třeba se ho s láskou a jemně dotýkat.

Ženské emoce jsou jako voda. Mají mnoho podob. Jsou jako rosa, která osvěží . Jsou jako déšť, který smyje prach. Jsou jako bouře, jejíž blesky zasvítí do temných koutů. Emoce mají mnoho podob a pod všemi se nachází láska a vnitřní klid, ženská síla, síla ženského středu, síla ženského srdce.

Největší silou ženského srdce je cítění a vnímání všech rozměrů bytí.

Největší silou ženského srdce je přijetí, schopnost přijímat život ve všech jeho podobách.

Přijď objevit všechny úžasné podoby ženství.

Přijď poznat všechny dary, které Ti život přináší v té příležitosti, že jsi ŽENA.

Zvu Tě na společné dobrodružství, na vzrušující posvátnou pouť do Tvého nitra, do Tvého chrámu, do Tvojí svatyně ženství.

Mohendžodáro rozvijí ženskou duši a léčí ženské tělo.

Mohendžodáro je cesta k síle ženství, ke kráse, moudrosti, živosti, vášni, přijetí emocí, k lásce, k intuici, k extázi, k radostné intimitě, k úctě k sobě, k pokoře, k uvolnění, k relaxaci, ke štěstí, spokojenosti a zdraví.

Šťastná a spokojená žena vytváří šťastné a spokojené vztahy.

Nové kurzy Mohendžodára 2019 :

  • Mohendžodáro v Praze 1 (od března 2019 úterky)
  • Mohendžodáro v Praze 5 (od března 2019 středy)
  • Mohendžodáro v Berouně (od března 2019 čtvrtky)
  • Mohendžodáro v Radimi u Luže (od července 2019 čtvrtky)
  • Pokročílé techniky Mohendžodáro a rozvíjení centra intuice
    /pro absolventky kurzu Mohendžodáro/ v Radimi u Luže (prodloužený víkend 11.-14.7.2019)

Bližší informace a možnost přihlášení naleznete zde:

https://mezi-tony.cz/mohendzodaro-kurzy/ 

https://mezi-tony.cz/mohendzodaro-pokrocile-techniky/