Esence Bohyně IV.

s Duší a Duchem v souladu 

 

Unikátní projekt dle učení světoznámé lektorky Ma Ananda Sarity

" Za deště během temné noci, vstup do černoty jako do formy forem."

Sútra z Vigyan Bhairav Tantry

Když se díváš do tmy, díváš se tam, odkud vše vychází.

Osvícení

Je to pouze pro vyvolené?
Co je to osvícení?

Osvícení je moment, kdy se člověku podaří otevřít svůj plný potenciál, jako plně rozkvetlá růže, kdy všechny okvětní lístky jsou zralé, rozkletlé a voní.
Každý člověk má schopnost probudit svůj rozšířený potenciál, a to se stane ve chvíli propojení pravé a levé mozkové hemisféry. 
Mezi pravou a levou mozkovou hemisférou existují dráhy, které často nejsou plně průchozí. Ve chvíli kdy se dráhy spojení aktivují naplno, dochází k probuzení plného potenciálu.  V takové chvíli vystupujeme z duálního vnímání světa do jednoty.
Natolik se rozšíříme, že umíme pojmout vše, CO JE.
Černé/bílé, mužské/ženské..... vše.

s Duší a Duchem v souladu...

... je téma ženské duchovní cesty a otevírání 7. čakry ...


Co je ženská duchovní cesta?

Svět byl dlouho dominován muži. Ženské kvality byly potlačeny. Společnost i náboženství přijalo mužský přístup. Emoce nejsou povoleny, láska je odsunuta stranou. Jasnovidnost je téměř vymýcena. Volně plynoucí smyslnost a empatie jsou odsunuty.
Preferována je racionální mysl a logika a intuitivní přístup je oslabený.
Ženy se musely velmi podřídit, aby mohly v tomto nastavení žít a fungovat.
Ženy se podřídily těmto nepsaným zákonům a to vedlo k mnoha utrpením pro ženství i celé lidstvo. Nerovnováha mezi mužským a ženským principem značně narušuje fyzické i psychické zdraví lidí. Je třeba aby ženství zaujalo svoji přirozenou pozici ve společnosti zdravě, moudře, soucitně a s láskou. Pochopením a realizací tohoto principu, žena uzdravuje sama sebe a tím se uzdravují i její vztahy, rodina a dále celá společnost.

... jak se to stalo?...

Svaté písmo bylo přeloženo z řečtiny do všech světových jazyků.
V překladu z řeckého jazyka se ale slovo "Matka" z Otčenáše vytratilo...

 • Bible kralická:
  "Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé..."
 • Aramejský Otčenáš:
  "Ty, jenž zrozuješ! Otče-Matko Kosmu, vše, co se hýbe, Ty tvoříš ve světle..."

V překladu rukopisu evangelia Pešita, psaného v původním jazyce Aramejštině, kterým mluvil Ježíš, vidíme, že Ježíš nečinil rozdíl mezi mužským a ženským.

 • Zároveň vidíme, že aramejština nemá žádnou ostrou dělící čáru mezi vnějším a vnitřním.
 • Vše je současně v našem nitru i mezi námi.
 • Aramejština obsahuje plynoucí a celostní vizi Kosmu.

Nádherný překlad Otčenáše z aramejštiny:

Naše zrození v jednotě

,,Ty, jenž zrozuješ! Otče-Matko Kosmu,
vše, co se hýbe, Ty tvoříš ve světle.

Ó Ty - ve všem dýchající živote,
tvůrce jiskřivého zvuku, který se nás dotýká!

Dechu všech světů,
slyšíme Tě dýchat - dovnitř a ven - v tichu.

Zdroji zvuku: v burácení, v šepotu,
ve vánku a vichřici slyšíme Tvé jméno.

Ty zářící, jenž svítíš uvnitř nás
a vně - i tma svítí - když se rozpomeneme.

Jméno jmen, naše malá identita
v Tobě se rozplétá a ty nám ji jako lekci vracíš zpět.

Činnosti beze slov, tichá sílo -
kde uši a oči se probouzejí, tam nebesa přicházejí.

Ty, jenž zrozuješ! Otče-Matko Kosmu! "

Aramejský Otčenáš
Neil Douglas-Klotz
Překlad rukopisu evangelia Pešita, psaného v původním jazyce Aramejštině, kterým mluvil Ježíš.


Rozkveteme do protikladů

Mnohé seberozvojové, meditační a mysterijní nauky byly koncipovány tak, že jsou vhodné pouze pro muže.

Ženská seberozvojová cesta, kterou učí a reprezentuje nauka "Esence Bohyně"  vede skrze citlivost, soucit, lásku a oddanost. Poté může žena plně rozvinout své jedinečné kvality.

Meditace je cesta především pro muže. Ženám přináší meditace rovněž mnohé benefity, ale vykonává-li žena pouze meditační praxi, často ustrne, protože v sobě podporuje mužský princip více, než je pro ní prospěšné. 

 • Žena se skrze lásku probouzí do meditace.
 • Muž se skrze meditaci probouzí do lásky.

Jediná spirituální tradice, která ctí ženský i mužský princip v rovnováze, je Tantra. Z tanrického učení vychází právě nauka Esence Bohyně.

 • Když žena, ve svém plném potenciálu ženství, rozkvete do osvícení, začnou se u ní přirozeně objevovat i mužské kvality pozorovatele a vědomí.
 • Když muž, ve svém plném potenciálu mužství, dozraje do osvícení, začnou se u něj přirozeně objevovat i ženské kvality lásky a soucitu.

Rozkveteme do protikladů.

Zvu Tě na cestu, milá ženo.

Otevři svůj portál 7. čakry, portál, který Tě propojuje s kosmickým vědomím.

Zažij jak:

 •  Božská energie se do Tebe chce neustále vlévat.
 •  Stáváš se více přijímající.
 •  Nemusíš se snažit.
 •  Dovoluješ si být naplněná až po okraj.
 • Všechny čakry jsou obsaženy v 7. čakře, kde přecházíme od formy k beztvarému  od zvuku k tichu..

Zdroj nemá žádný tvar, nemá žádné jméno. Je to původní zvuk a původní světlo.

Našim cílem není slyšet původní zvuk, vidět původní světlo, dostavuje se to samo - skrze zjemnění, dech a spočinutí.

Dotýkáme-li se vědomého dechu, jsme díky tomuto dechu oživováni. Ve chvíli kdy si to uvědomíme, jsme ve spojení s Duchem. Zjemnění, je cesta vedoucí ke spojení.

Duch je esencí života,
můžeme se tak v srdci setkávat se srdcem,
ve jménu za jménem,
ve zvuku za zvukem
a když se setkáme, nejsme tam jenom dva, setkáváme se v celém srdci Kosmu.
Jsme nesmrtelný Duch a všichni propojeni, ale neuvědomujeme si to.
Potřebujeme zažít spojení, dokud ho nezažijeme nemáme se na co rozpomínat.

,, Naladěni na Zdroj ti, kteří září z nejhlubšího místa svého těla. Budou osvíceni paprsky univerzální Lásky."

KRÁSA je věčnost dívající se sama na sebe v zrcadle.
Ty jsi Věčností a Ty jsi Zrcadlem, milá ženo.
... pojď ...

 Jakmile pronikne Boží světlo do takzvané temnoty, " já"  jej miluje stále více, a tím nelézá více duchovní radosti
v každodenním životě.

Nakonec zanikne i rozdíl mezi " já" a Bohem.

 " Já " se nepovažuje za nic jiného než za Duši, paprsek Božího světla, který se nikdy nerodí a nikdy neumírá.

---

" Teď vidím, že oči, kterými hledím na Boha, jsou oči, kterými Bůh hledí na mne."
Mistr Eckhart

Seminář vám otevře možnosti

 • dělat další kroky v životě, které jsou v souladu
  s Tvým tělem, srdcem i duší

 • žít v naladění na Zdroj

 • zažívat spojení s dechem Jednoty

 • tvořit v harmonii pro dobro všech zúčastněných

 • poznávat svůj plný potenciál

 • cítit svůj původ v požehnání a jednotě

 • probudit v sobě mystiku skrze tanec míru

 • podpořit léčitelku v tobě

 • prožívat naplnění v oblasti intimity

 • více porozumět svým pocitům

 • opečovat svoje sebepřijetí

 • vytvořit posvátné místo uvnitř sebe, abys tento poznatek mohla žít vně

 • žít božské, které je současně v našem nitru i mezi námi

Pro koho je seminář určen 

 • Pro ženy, které chtějí objevit a rozšířit svůj plný potenciál a žít své ženské kvality.
 • Pro ženy, které chtějí vystoupit z kolotoče tlaku na výkon, soutěžení a sebekritiky.
 • Je vhodný pro ženy pokročilé a mírně pokročilé.
 • Kurz je vystavěn jako samostatný modul, podmínkou účasti není absolvování modulu I. nebo II. nebo III.

Otevři svůj portál 7. čakry, portál, který Tě propojuje s kosmickým vědomím.

 

 

Oddělenost od Božského je příčinou
všech strachů z opuštění.

 Navaž spojení 

Kurzem provází 2 lektorky:

Esence Bohyně Mezi-tony.cz

Ma Prem Rani
Radka Sochorová

Certifikovaná lektorka "Esence Bohyně", Profi lektorka tantra jógy (13 let)  Mohendžodáro, Homeopatka, lektorka jógy, výtvarnice.
Ženské skupiny vede 11 let

Více o mě

 Tereza Vejvodová

 

Průvodkyně žen, Masérka, Profi lektorka ženských masáží Mohendžodáro, Je členkou týmu Alana Lowena, přímého žáka mistra Osha.

Více o mě

Informace, termíny, ceny, přihláška ...

 • Program : je celodenní, začíná ve středu v 18:00, končí v neděli ve 14:00 
 • Ubytování :  2,3 a 4 lůžkové pokoje
 • Strava : plná penze,  vegetariánská strava (začíná středa večeří v 18:00, končí v neděli obědem)
 • Místo : kurz se koná v prostoru rodinného statku (Centrum Mezi-tóny), jsou zde nové pokoje, klidný  uzavřený dvůr a rozsáhlé zahrady. Sídlo milujeme a staráme se o něj s láskou s největší péčí. Je to místo tvoření, potkávání úžasných lidí. Proběhlo zde mnoho meditačních setkání. Místo má velmi silnou energii.
 • Adresa : Radim, u Luže
 • Příjezd : středa 2.8.2023 v čase 16:00-18:00
 • Doprava : 
  - autem : po vlastní ose (10km od dálnice D35 - exit č.157)
  - vlak :
  Praha, ... ⇒ Pardubice ⇒ Uhersko
  Brno, Olomouc,Ostrava,... ⇒ Choceň/Ústí n.O./Pardubice ⇒ Uhersko
  + bus : Uhersko⇒Radim
  (celkový čas cesty cca 2 hod) Pokud by nebyl bus přípoj z Uherska přijedeme pro vás autem
  - bus : z mnoha míst do LUŽE  (Luže ⇒ Radim  přivezeme vás)

Přihláška nevyžaduje absolvování modulu I. II. a III.

Reference z kurzů "Mohendžodáro", "Esence Bohyně",
Jógových lekcí a individuálních setkání
naleznete zde : Reference

Další pořádané kurzy pro ženy:

Mohendžodáro

 

Esence Bohyně s Duší a Duchem v souladu
Lektorky kurzu - Ma Prem Rani a Tereza Vejvodová