Sebeláska – Emoce – Aktivace třetího oka – Jednota

Otevření se sebelásce, obejmutí svých emocí, aktivace třetího oka a prožitek jednoty je pro ženu nejpřirozenější a nejrychlejší cesta seberozvoje. Proč tomu tak je ? Proč je nejefektivnější pro ženu rozvíjet právě tyto témata ?

Toto poznání vychází z nauky o čakrovém systému člověka a o rozdílech fungování u žen a u mužů.

 • Čakry jsou energetická místa na těle člověka, můžete si je představit jako takové malé elektrárny, produkující energii.
 • Na těle člověka existuje mnoho takových center.
 • Tantra rozeznává 7 základních čaker, které se nachází podél páteře.
 • První čakra se nachází u kostrče na základně páteře a sedmá na temeni hlavy, všechny ostatní jsou mezi nimi.

Každá čakra ovlivňuje přilehlé orgány v místě, kde se nachází a také nese téma duchovního růstu. Člověku, který se začne duchovně rozvíjet se postupně, jak energie stoupá po páteři vzhůru k nadvědomí, začínají otevírat témata, která je třeba zpracovat, aby energie mohla plynout výše.

Čakry také dělíme na pozitivní, které energii dávají a negativní, které energii přijímají. U žen a mužů je to zcela naopak a proto se přitahují jako magnet, zcela do sebe zapadají a vytváří společně dokonalou harmonii.

 • Pozitivní póly muže, tedy čakry jimiž energii dává jsou 1, 3, a 5 čakra.
 • Negativní póly muže, čakry jimiž energii přijímá jsou 2, 4 a 6 čakra.
 • Pozitivní póly ženy, centra, kde je žena dávající jsou 2,4, a 6 čakra.
 • Negativní póly ženy, centra kde je žena přijímající jsou 1, 3 a 5 čakra.

V 1.čakře muž energii dává (svým lingamen) žena energie přijímá a z toho vychází základní potřeba muže cítit se přijatý ve svojí se.ualitě.
Když se to stane muž přirozeně otevírá svoje srdce a cítí se milovaný.

Ve 2. čakře žena energii dává, muž přijímá.
Z toho vychází ženy základní potřeba být přijatá ve své emocionalitě, pokud se to stane, otevírá se přirozeně její srdce a cítí se milovaná.

Ve 3. čakře dává muž ( jeho pozitivní pól) a přijímá žena ( její negativní pól).

Ve 4. čakře dává žena, přijímá muž.

V  5. čakře dává muž přijímá žena.

V  6. čakře dává žena přijímá muž.

7. čakra je bez duality, je to místo jednoty.

Všechno na Zemi má svůj protiklad, totéž můžeme pozorovat i v čakrovém systému člověka.
U muže a u ženy, čakrový systém funguje zcela naopak a tak se přitahují a vytváří spolu dokonalou harmonii a jednotu.

Ženský duchovní růst je nejefektivnější a nejrychlejší, když se žena věnuje svým pozitivním pólům, její ostatní centra se přidají automaticky.

Na tomto poznání je sestaven unikátní projekt pro ženy „Esence Bohyně“ , který rozvíjí důkladně a do hloubky pozitivní póly ženy.

Pozitivní  póly ženy jsou 4., 2, 6. a 7. čakra :


 • 4.čakra
  Na prvním modulu projektu „Esence Bohyně“ se věnujeme srdci. Srdce je místem citu, soucitu a lásky a také obrovské schopnosti přetavit cokoliv do energie lásky. Srdce má schopnost transformace. Srdce je místem ženské síly. Srdeční čakra a její plný potenciál se otevírá po částech, protože má tři úrovně. Nejprve je nutné se otevřít sebelásce, potom se otevíráme lásce k blízkým lidem a poté lásce k celé Existenci a k životu.

V srpnu 2020 již proběhl modul 1 :
Esence Bohyně – Modul 1 – Mystérium srdce (mezi-tony.cz)


 • 2. čakra
  Druhý modul projektu „Esence Bohyně“ rozvíjí ženský plný potenciál v oblasti pánve, schopnosti extáze, rozvíjí její schopnost tvořit. Tvořit naplněný život, naplněné vztahy, naplněnou intimitu. Otevírá poznání o emocích a jak k emocím přistupovat, abychom je mohly prožívat jako dar a požehnání. Oblast druhé čakry je o ženském zdraví, radosti, tvořivosti, ukotvení a úžasu ze života.

V srpnu 2021 proběhnul modul 2 :
Esence Bohyně – Modul 2 – Emoce – Intimita – Spiritualita (mezi-tony.cz)


 • 6. čakra.
  Třetí modul projektu „Esence Bohyně“ se zabývá aktivací třetího oka. Tento modul rozvíjí schopnosti intuice, je o znovu nalezení svojí schopnosti. Každá žena se rodí s darem intuice, je to tak zařízené od přírody proto, aby žena rozuměla potřebám svého miminka ihned po narození, když děťátko ještě nemluví. Jak jdeme životem, tak naše schopnost intuice slábne, protože jí nepoužíváme a postupně jí přestáváme věřit. Aktivace třetího oka, centra intuice je nádherná cesta plná dobrodružství.

V srpnu 2022 proběhnul modul 3 :
ESENCE BOHYNĚ 2022 – INTUICE – spirituální probuzení (mezi-tony.cz)


 • 7.čakra.
  Čtvrtý modul projektu „Esence Bohyně“ je završením této cesty. Je nádhernou pozvánkou k zakotvení se ve stavu jednoty. Prožitek celistvosti, prožitek důvěry v život, prožitek bezpodmínečné lásky a trvalého kontaktu se svým nadvědomím. Je to požehnání a prožitek svého božského já, prožitek božské esence ve všem, co život je.

V srpnu 2.-6.8. 2023  proběhne Esence Bohyně – Modul 4
Esence Bohyně 2023 – Modul 4 – s Duší a Duchem v souladu (mezi-tony.cz)


Nabízím ženám tuto cestu seberozvoje jako úžasný a fungující celek. Cestu Esence Bohyně vytvořila světoznámá učitelka tantry Ma Ananda Sarita. Vychází z jejího životního poznání a z učení mistra Osha v jehož přímé fyzické přítomnosti žila Sarita od roku 1971, po dobu 17 let.

 • Učení Esence Bohyně rozvíjí ženskou sílu a všechny témata, kterými ženy procházejí.
 • Rozvijí ženství tím, že dovolí opustit všechna přesvědčení o tom, jaká by žena měla být a tak umožní být ženě ve své přirozenosti a svém plném potenciálu.
 • Je to cesta do hloubky ženství.

Vše máte v sobě drahé ženy, vše již máte a jste dokonalé. Na naší cestě Esence Bohyně se zbavíte všech negativních přesvědčení o sobě a o světě, abyste mohly zářit ve své přirozené podstatě, v které jste dokonalé a božské.

Jednotlivé moduly (1-4) projektu Esence Bohyně jsou postaveny jako samostatné a je možné je absolvovat v libovolném pořadí. Absolvování následného modulu nevyžaduje absolvování modulu předchozího. Celý cyklus se bude plánovaně cyklicky opakovat až po ukončení modulu 4. v létě 2023(2.-6.8.).  Další cyklus „Esence Bohyně“ počínaje modulem 1 tedy opět začne v létě 2024(31.7.-4.8.).

Milé ženy,
jste srdečně zvány na nejbližší modul projektu „Esence Bohyně“, který proběhne v srpnu 2023.
Bližší informace a přihlášku naleznete zde : Esence Bohyně – Modul 4 – s Duší a Duchem v souladu (mezi-tony.cz)

S láskou
Ma Prem Rani
certifikovaná lektorka projektu Esence Bohyně

Přehled pořádaných kurzů :
www.mezi-tony.cz

Související kurzy :

Termíny nejbližších kurzů Mohendžodáro 16.9. a 20.9.2023

Esence Bohyně – Modul IV. – S duší a duchem v souladu  2.- 6.8. 2023

Esence Bohyně – Modul III. – Intuice

Esence Bohyně – Modul II. – Emoce – Intimita – Spiritualita

Esence Bohyně – Modul I. – Mystérium srdce 31.7. – 4.8.2024