Osho meditace – Nadabrahma

Tato meditační technika probouzí břišní čakry a hara centrum. Centrum hara se nachází 2-3 cm pod pupíkem a je centrem síly a duchovní i fyzické podstaty. Hara centrum souvisí se schopností vyjádřit se a uskutečnit svůj záměr, který se skládá ze 3 vrstev:

  • Schopnost realizovat záměr ve hmotě.
  • Záměr mojí duše.
  • Můj záměr v jednotě s celým stvořením

Současný způsob života lidí na zemi je takový, že jejich hara centrum je oslabené, proto může strach ovlivňovat jejich životy.

Všechen strach, který lidé mají, všechen strach pocházející z toho, jak o věcech přemýšlí, nebo z obav z budoucnosti, nebo psychický strach, vzniká, protože jejich hara centrum není dostatečně silné.


Tato meditační technika je velmi účinná v tom, jak probouzí a posiluje hara centrum. Osho pomocí této meditační techniky dosahoval přesných výsledků.


Tato meditační technika také harmonizuje a dává do rovnováhy

Přijímání a Dávání

Nadabrahma meditace má 4 fáze.
Po celou dobu meditace jsou oči i ústa zavřená a sedíte v pohodlném meditačním sedu.

1. Fáze : Humming. Zvuk Hmmmmmm.

Když zahrajete na Tibetskou mísu, tak vydá zvuk a vibraci, vznikne rezonující zvuk. V průběhu této fáze meditace vytvářejte tento rezonující zvuk. Zhluboka se nadýchněte a při výdechu nosem vytvářejte hluboký zvuk Hmmmmmm tak, aby byl slyšitelný pro vás i lidi vedle vás. Dech je hluboký, dlouhý a uvolněný. Při výdechu vytvářejte zvuk Hmmmmmm až do úplného výdechu dokud vaše břicho není prázdné. Jazyk můžete opřít o horní patro, to pomůže vytvářet čistý zvuk. Můžete si představovat , že se stáváte nástrojem, dutou rourou nebo prázdnou nádobou, vyplněnou pouze vibracemi zvučení. 30 minut pokračujte v tomto procesu jemně, zaměřeně, uvolněně s hlubokým dechem. Jak provádíte Humming staňte se pozorovatelem. Poslouchejte zvuk, který z vás vychází. Hlavní věc je poslouchat. Když budete schopní poslouchat Humming neztratíte se v myšlenkách a meditace bude pro vás přínosnější. Lidé praktikující Humming nebo třeba zpívání manter se často ztratí v myšlenkách, je to mechanický proces. Když se zdokonalíte ve schopnosti poslouchat zatímco vytváříte zvuk Hmmmmmm neztratíte se v myšlenkách. Pokračujte v Hummingu , pokračujte v poslouchání, buďte přítomní zde tak velmi, jak to bude pro vás možné. Celý proces duchovního rozvoje je o bytí v přítomnosti, o tom jak být více přítomný v tady a teď. Když první fáze skončí, změní se hudba, přejděte plynule s vděčností do druhé fáze.

2. Fáze:

Skládá se ze dvou částí. Každá trvá 7,5 minuty. První část – Otočte ruce dlaněmi vzhůru jemně se dotkněte svého hara centra 2cm pod pupíkem. Pohybujte rukama dopředu tak pomalu, že pohyb neuděláte vy, ale děje se sám. Potom pohyb pokračuje do stran, ruce se oddělí a každou rukou opisujeme symetrický kruh, jednou vlevo, druhou vpravo. Potom se ruce vrací zpět k břichu. Ruce opisují kruhy. Ciťte, že dáváte energii celé Existenci. Ponořte se do procesu dávání. Druhá část – Změní se hudba. Otočte ruce dlaněmi dolů a opisujte kruhy v opačném směru. Opisujte kruhy pomalu, tak pomalu, že pohyb neuděláte, ale vytváří se sám. Ciťte, že přijímáte energii od celé Existence. Ponořte se plně do procesu přijímání.

3. Fáze:

Pokračuje v sedě, nebo se můžete položit. V tichosti se staňte pozorovatelem toho, co se ve vás děje. Ponořte se do vděčnosti. Když se ukotvíte vědomě v tichu v roli pozorovatele, uvidíte změny, které vám tato technika přinesla. Nemůžete tyto změny vysvětlit nebo definovat, tou změnou je zkušenost. Něco se ve vás začalo dít, pozorujte to.

Meditace je kompletní.

Můžete se ještě položit. S vděčností si přineste tuto zkušenost do svého života.

Namaste.