Rozhovor s Ma Prem Rani II.

Povídání o Submisi a Dominanci, dotkneme se se&uality a výměny energií v páru. Budeme si povídat nejenom o dynamice v páru a o schopnosti dávat a přijímat lásku, ale také o přesahu tohoto tématu do rolí : rodič & dítě, učitel & žák, já & moje vyšší já. O tom, že schopnost rozeznat, kdy být aktivní a kdy nechat věci se dít přináší do života mnoho energie a radosti. Že zdravou rovnováhu a balanc vytváříme v sobě každý den, stále se rozhodujeme nebo naciťujeme, jak zareagovat nebo zda reagovat. A také o tom, že přitažlivost a vášeň v páru vytváří právě schopnost vystoupit z neutrality a užívat si plně a s láskou dávání anebo přijímání.

Přehled pořádaných kurzů :
www.mezi-tony.cz

Související kurzy :

Termíny nejbližších kurzů Mohendžodáro 16.9. a 20.9.2023

Esence Bohyně – Modul IV. – S duší a duchem v souladu  2.- 6.8. 2023

Esence Bohyně – Modul III. – Intuice

Esence Bohyně – Modul II. – Emoce – Intimita – Spiritualita

Esence Bohyně – Modul I. – Mystérium srdce 31.7. – 4.8.2024