Srdce každého člověka je místo, kde se propojuje nebe a země.

Čakry jsou energetické body na těle a je jich mnoho. Základních, se kterými pracuje tantra, je 7. Nachází se podél páteře. První čakra se nachází na základně páteře na kostrči a sedmá se nachází na temeni hlavy a otvírá se do Vesmíru.
Spodní tři čakry jsou spojené se Zemí a vrchní tři čakry jsou spojené s Vesmírem, propojují se v srdci. Srdce každého člověka je tedy místo spojení nebe a země. Každá čakra je spojená s barvou, zvukem, orgány v těle, které jsou poblíž místa dané čakry a každá čakra také nese určité téma k duchovnímu růstu.

1.čakra

 

Místo: Na základně páteře na kostrči a otevírá se směrem dolů do Země.
Barva: červená
Zvuk: LAM
Ovlivňuje základní instinkty jako je pud sebezáchovy. Nese téma zakořenění, pocitu bezpečí a jistoty, stability a také smyslnosti.
Když dokážeme prožívat 1. čakru vědomě, její ohromný potenciál se rozvine do vášně, extáze, svobody vyjadřování, spontánnosti a probuzení životní síly Kundalini energie.

Souznění a harmonie mužského a ženského principu : V 1.čakře je muž dávající a žena přijímající.

2.čakra

 

Místo: Podbříšek, pod pupíkem.
Barva: oranžová
Zvuk: VAM
Je centrem tvořivosti, radosti, nadšení, smyslné touhy a také hraje klíčovou roli v oblasti vztahů. Je spojená s tématy zrození a smrti. Nese výzvu pozvednutí portálů života a smrti k přijetí . Tímto přijetím se člověk otevírá transformaci a emočnímu plynutí.

Souznění a harmonie mužského a ženského principu : V 2.čakře je žena dávající a muž přijímající.

3.čakra

 

Místo: Oblast žaludku.
Barva: žlutá
Zvuk: RAM
Centrum pocitů moci a bezmoci. Centrum odkud vnímáme dualitu světa a také centrum , kde dochází k přijetí duality a tím k transformaci v této čakře.

Souznění a harmonie mužského a ženského principu : V 3.čakře je muž dávající a žena přijímající.

4.čakra

 

Místo: Srdce.
Barva: zelená a růžová
Zvuk: JAM
Nese témata lásky, sebelásky, soucitu, něhy a naděje. Je propojená s hlavními životními orgány srdcem a plícemi a také s rukama. Ruce jsou prodloužením srdce, ruce dávají a přijímají lásku. Srdeční čakra je důležité centrum, je to spojnice mezi spodními zemskými čakrami a horními vesmírnými čakrami. Harmonie nebo disharmonie srdeční čakry ovlivňuje spodní i horní centra, tedy všechny čakry. Otevření a harmonizace srdeční čakry se děje po vrstvách. První vrstva je otevření se sebelásce. Druhá vrstva je otevření se lásce bližnímu. Ve třetí vrstvě se člověk otevírá lásce ke všemu a ke všem, tedy lásce k životu jaký je.

Souznění a harmonie mužského a ženského principu : Ve 4.čakře je žena dávající a muž přijímající.

5.čakra

 

Místo: Oblast krku.
Barva: světle modrá
Zvuk: HAM
Centrum komunikace. Spojnice mezi srdcem a hlavou. Otevření v této oblasti umožňuje plné vyjádření pravdy srdce.

Souznění a harmonie mužského a ženského principu : V 5.čakře je muž dávající a žena přijímající.

6.čakra

 

Místo: Uprostřed čela.
Barva: tmavě modrá
Zvuk: KŠAM
Centrum intuice. 6. čakra je třetí oko, které má schopnost vidět věci takové jaké opravdu jsou. Je to centrum, kterým člověk nahlíží do sebe, do tajemství svojí duše.

Souznění a harmonie mužského a ženského principu : V 6.čakře je žena dávající a muž přijímající.

7.čakra

 

Místo: Temeno hlavy, čakra se otevírá směrem do Vesmíru
Barva: fialová, zlatá, bílé univerzální světlo
Zvuk: AUM
Centrum jednoty. Prostor, kde již neexistuje čas ani dualita. Místo, kde již neexistují žádné otázky, všechny jsou zodpovězeny. Je to místo jednoty a bezpodmínečné lásky. Spirituální domov a božská nekonečná podpora a přijetí.

Souznění a harmonie mužského a ženského principu : V 7.čakře není dávající ani přijímající, čakra je bez duality, je to božská nekonečná jednota.