Lidské vědomí a podvědomí

Člověk dokáže vnímat sebe na několika úrovních .

Jedna úroveň je úroveň mysli. V této úrovni na povrchu člověk reaguje na reflex. Opakuje informace, které se naučil ve škole, nebo vyčetl z knih. Hlouběji na úrovni mysli je člověk schopný rozvinout logiku. Hledat svojí cestu. Zkoumat informace a přemýšlet o tom, jestli to může být i jinak. Pod ní se nachází ještě podvědomá mysl, která nás občas ovlivňuje ani si to nemusíme uvědomovat.

Pod rovinou mysli se nachází emoce a inteligence těla. Tato rovina je velmi zajímavá , může být velmi transformační, ale také ubíjející, pokud se v ní člověk cyklí. Můžeme se po ní pohybovat a prožívat jí v přímce a nebo touto propustnou rovinou prostoupit dále do srdce. Můžeme prožívat jen své emoce a ztotožňovat se s nimi. Nebo můžeme prožívat jen své tělo a věřit, že existuje pouze tělo a hmota a nic víc. V těchto případech nepůjdeme více do hloubky a zůstáváme v této rovině. Ovšem, pokud své emoce přijmeme, aktem přijetí se dostáváme hlouběji do další úrovně, do úrovně srdce. Stejně tak na těle. Pokud jsme schopní vnímat svoje tělo s plnou pozorností , vnímat pocity, teplo, chlad, napětí, uvolnění, všechny vjemy v těle, pak je naše tělo nádhernou branou k prožitku přítomného okamžiku a tak se stává branou k srdci. Další krásnou věcí na této rovině je souznění ženy a muže. Podpora, které jsme zde schopni. Přitažlivost protikladů je zde krásnou cestou k srdci. Muž může prožívat díky ženě lepší spojení se svými emocemi a tím se dostává hlouběji do srdce. Žena může díky muži prožívat intenzivnější propojení se svým tělem a tím otevřít bránu k další vrstvě k srdci.

Další vrstvou je vrstva lásky. Nahoře se nachází vrstva lásky, kterou člověk vnímá na svojí individuální úrovni. Je zamilovaný do někoho, miluje něco.

Pod ní je láska, která přesahuje individualitu , je na úrovni duší. Tady milujeme a je jedno co druhý udělá, milujeme vždy.

Pod ní je ještě jemnější rovina, kdy duše splývají v jedno a jsou součástí vesmírného celku. Láska je a nemá žádnou příčinu ani následek . Vše je láska.

A pod touto vrstvou je ještě jemnější vrstva, vibruje jemně a vysoce. Můžete jí vnímat v hloubce a nebo také ve výšce. Je to vrstva světla a jednoty a je nekonečná. Tady již nejsou žádné starosti, žádný čas, žádné protiklady. Není tu nic a zároveň je tu vše. Je to světlo, láska a jednota.

Jednotlivé vrstvy se navzájem prolínají , vlní se a jsou prostupné skrz na skrz. Je možné se nořit postupně vrstvami hlouběji a hlouběji do sebe a nebo stoupat víš a víš. Je to stejný princip. Někdo cestu vrstvami vnímá jako sestupování do hloubky, někdo jako stoupání do vesmíru. Do každé z vrstev lze také vstoupit přímo a prožívat tento stav vědomí.

Jak vnímáte svojí osobnost a svoje vědomí vy? Máte zkušenost ještě s další jinou vrstvou?