Emoce – Atíšova Meditace srdce

Emoce – Atíšova Meditace srdce.

Tuto techniku vyvinul velký mistr Atíša (asi 983-1054) pocházející z Bengálska a od roku 1042 žijící v Tibetu. Byl oddaný Bohyni Tára. Tára ztělesňuje lásku k žijícím bytostem a je tím, co nazýváme prvotní moudrostí či poznáním.

Velký mistr Atíša vyvinul mnoho meditací na rozpuštění utrpení lidských bytostí.

Jedna z nich je Atíšova Meditace srdce.

Proměna se odehrává v ohni srdce. Srdce má schopnost svým ohněm transformovat každý problém v lásku. Tím, že na tento proces vědomě zaměříme svojí pozornost, můžeme tuto přirozenost srdce podpořit a posílit. Srdce přirozeně chce naplnit svojí funkci lásky. Duchovně probuzení mistři – Buddha, Ježíš Kristus, Osho, atd. tuto techniku neustále ztělesňovali. Přijímali utrpení jednotlivců i celého světa a vydechovali lásku k jednotlivcům i světu.

Tato meditace je zkratkou k duchovnímu probuzení.

Atíšova Meditace srdce může radikálně změnit váš život. Pravidelné praktikování této meditace promění způsob jakým žijete a také vaše vztahy s ostatními lidmi, váš život prostoupí soucit.

Meditace trvá 30 minut a má  celkem 3 fáze.

Postup:

1) Transformace tvého vlastního utrpení (10 minut)

Sedíš v meditační pozici. S každým nádechem do hloubky svého srdce vdechuj své vlastní utrpení a vydechuj lásku a soucit. Nabízíš své utrpení ( může být na fyzické úrovni, bolestivé vzpomínky, pocity, trápení, negativní emoce  ze současnosti nebo z minulosti) svému srdci a oheň v srdci transformuje veškeré utrpení v lásku a soucit. Lásku a soucit vydechuj ze svého srdce.

2) Transformace utrpení lidí, které znáš. (10 minut)

Nadechuj utrpení blízkých ( rodina, přátelé …) , vydechuj lásku a soucit.

3) Transformace utrpení celého světa ( 10 minut) 

Vdechuj hluboko do svého srdce jakékoliv utrpení ve světě ( konflikty na světě, utrpení skupin lidí, utrpení zvířat, jakékoliv utrpení, které ti přichází na mysl) a vydechuj lásku a soucit.

Praktikuj tuto meditaci jako domácí praxi 21 dní po sobě, to ti pomůže ukotvit tuto techniku do každodenního života.

Atíšova Meditace srdce je možné praktikovat dvěma způsoby.

  1.  způsob je popsán výše.
  2.  způsob je následující  :
    • První týden    –  praktikuj denně 30 minut se zaměřením jen na své vlastní utrpení.
    • Druhý týden  –  praktikuj denně 30 minut se zaměřením na utrpení lidí, které znáš.
    • Třetí týden     –  30 minut denně se zaměřením na utrpení celého světa.

S láskou Rani Radka Sochorová

Přehled pořádaných kurzů :
www.mezi-tony.cz

Související kurzy :

Termíny nejbližších kurzů Mohendžodáro 16.9. a 20.9.2023

Esence Bohyně – Modul IV. – S duší a duchem v souladu  2.- 6.8. 2023

Esence Bohyně – Modul III. – Intuice

Esence Bohyně – Modul II. – Emoce – Intimita – Spiritualita

Esence Bohyně – Modul I. – Mystérium srdce 31.7. – 4.8.2024

Zdroj : Absolvovaný Lektorský výcvik Ma Ananda Sarita + vlastní praxe.