Co je pro člověka viditelné a co nikoliv.

Lidé vidí vždy jen to, co také sami jsou, co nosí v sobě. Člověk poznává to, co sám prožívá, ostatní je pro něj neviditelné. Jestliže člověk vidí okolo sebe jen samé negativní lidi, kteří si stále stěžují a něco kritizují, je to pro něho krásný impuls k zamyšlení. Impuls věnovat pozornost svým myšlenkám. Pokud se člověk stále zabývá negativními myšlenkami a soudy, vidí také takový svět okolo sebe – negativní a soudící. Cesta jak z tohoto kruhu ven je propojení se svým srdcem. Srdce má léčivou sílu a je milující v každé situaci. Cesta jak z tohoto negativního kruhu ven je udělat si čas na sebe. Mít se ráda, být k sobě laskavá. Přestat se kritizovat. Pak stejnou laskavost jakou budete cítit sami k sobě, budete zároveň vyzařovat také do svého okolí. Začnete potkávat báječné lidi a svět se na vás začne usmívat. Budete cítit ve svém srdci klid a lásku a potom to samé spatříte i u ostatních lidí.
Když začnete u sebe , prostřednictvím sebe změníte svůj svět.
Mužům pomáhá sport, meditace, techniky na uvolnění mysli.
Ženám pomáhá tanec, prožívání radosti v těle, ženské meditace .
Ženám pomáhá Mohendžodáro.
Nové kurzy Mohendžodára se mnou od února 2020 . Informace a přihlášky zde: https://mezi-tony.cz/mohendzodaro-kurzy/